Laadukkaiden karjatalouskoneiden, -tarvikkeiden ja -rakennusten maahantuotiyritys.

Biokaasulaitosten komponentit - Agrok

Kuvaus

Biokaasulaitokset

Saksalaisilla yrityksillä  on euroopan paras osaaminen maatilojen biokaasulaitosten suunnittelusta ja toteutuksesta. Agrok Oy toimii läheisessä yhteistyössä saksalaisen Wiedelandtechnik-yrityksen kanssa, joka laatii asiakaskohtaiset laskelmat, suunnitelmat ja kokonaisprojektit piirrustuksineen ja tarvikeluetteloineen. Maatiloille suunniteltavien biokaasulaitosten kokoluokat ovat 150-500 kW.

Agrok Oy:n toimittamissa biokaasulaitoksissa käytetään Wolf Systms:n biokaasulaitoksiin suunnittelemia betonisia reaktorialtaita. Betoniset reaktorialtaat upotetaan maahan ja niihin valetaan betoninen kansi. Maahan upotettava betoninen reaktori soveltuu parhaiten Suomen talvisiin olosuhteisiin ja on myös kustannustehokkain ratkaisu. Reaktoreiden korkeus on yleensä 6m ja tilavuus noin 1000 m3.

Eiselen laadukkaat pumppaus- ja sekoitusjärjestelmät hoitavat lietteen automaattisen siirtymisen ja sekoittumisen biokaasulaitoksen säiliöissä ja niiden välillä. Eisele toimittaa myös täydelliset lietteen siirtolinjat venttiileineen ja ohjauksineen.

Agrok Oy:n biokaasulaitos on kustannustehokkain ratkaisu joka huomio maatilan olemassa olevat ratkaisut ja tulevaisuuden laajentumisen.